EU програма 3.10.2017

Процедура открит избор с публична покана за избор на консултанти за:

1. Извършване на строително монтажни работи във връзка с доставка и полагане на гипскартон и шумоизолация, боядисване, доставка и смяна на дограма, доставка и изграждане на ел. захранване на чилъри и циркулационни помпи на отоплителна и вентилационна система, монтиране на пожароизвестителна и газо известителни системи.

2. Доставка на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар:

 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване и обзавеждане;
 • Обособена позиция 2: Доставка на стопански инвентар;
 • Обособена позиция 3: Доставка на пожароизвестителна система и система за газ сигнализация;
 • Обособена позиция 4: Доставка на заваръчна маса със стяги -1бр.,
  – диелектрични килимчета – 6бр.,
  – преносими заземители – 6бр.,
  – изолиращи щанги – 6бр.,
  – ергономични столове – 14бр.

Поканата и документацията за участие може да бъде свалена от тук или на адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България