Процедура открит избор с публична покана за избор на консултанти за…