Хладилни витрини с работен плот

-Сладкарници и кафенета

Магазини за хранителни и нехранителни стоки

Сладкарници и кафенета

Линии за продажба на готови храни

Хотели и ресторанти

Обекти